O Konferencji

_______________________________

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w VIII edycji konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego,
która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018 roku w Łodzi.

 

Zespół Badania Wpływu (w domyśle: Społecznego), czyli ZaBaWa, powstał w 2009 roku podczas VI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Lublinie. ZaBaWa łączy badaczy wpływu społecznego, a jej członkowie co roku spotykają się na konferencjach organizowanych w różnych miastach Polski. W tym roku spotkanie Zabawy odbędzie się w Łodzi, a jego organizatorem jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszamy do udziału pracowników naukowych, doktorantów, a także wszystkie osoby zainteresowane wykorzystywaniem wiedzy o wpływie społecznym w praktyce.

 

Tematyka konferencji

Proponujemy, aby tematyka wystąpień konferencyjnych obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego.

Mogą one nawiązywać do następujących sfer tematycznych:

 • techniki i metody wywierania wpływu społecznego w teorii i praktyce;
 • skuteczność wpływu społecznego;
 • uwarunkowania wpływu społecznego;
 • relacje między poznaniem społecznym a wpływem społecznym;
 • wpływ społeczny w przestrzeni społecznej (w mediach, reklamie, biznesie, polityce);
 • wpływ społeczny w sztuce (w filmie, fotografii, literaturze, malarstwie);
 • wpływ społeczny w środowisku pracy;
 • wpływ społeczny w szkole, w procesie nauczania, wychowania i edukacji;
 • wpływ społeczny w bliskich związkach (w relacjach intymnych, w relacjach przyjacielskich);
 • wpływ społeczny w rodzinie;
 • wpływ społeczny w pracy psychologa klinicznego/psychoterapeuty (w psychoterapii, poradnictwie psychologicznym, w procesie leczenia);
 • wpływ społeczny w sądownictwie, resocjalizacji i ośrodkach penitencjarnych.