Terminy i opłaty

_______________________________

Ważne terminy

Informujemy, że został przedłużony termin zgłoszenia na konferencję. Nowy terminarz zamieszczono poniżej.

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego 16.04.18
Zgłaszanie uczestnictwa biernego 16.04.18
Akceptacja zgłoszeń 19.04.18
Wnoszenie opłaty konferencyjnej 25.04.18

 

Opłata konferencyjna

Pracownicy naukowi i praktycy 300 zł
Doktoranci 250 zł
Studenci  170 zł
Studenci
(bez udziału w uroczystej kolacji)
70 zł

Pełna opłata obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, przerwy obiadowe oraz uroczystą kolację (w formie grilla na świeżym powietrzu).

 

Opłaty prosimy wnosić na konto Uniwersytetu Łódzkiego:

32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

w tytule zapłaty należy koniecznie podać: ZaBaWa z nazwiskiem uczestnika

 

W sytuacji dokonywania płatności z prywatnego konta wystawienie faktury na instytucję jest możliwe jedynie wtedy, gdy w tytule przelewu znajdzie się następująca informacja:

„Konferencja ZaBaWa2018; imię i nazwisko; nazwa reprezentowanej instytucji”.