Terminy i opłaty

_______________________________

Ważne terminy

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego 29.03.18
Zgłaszanie uczestnictwa biernego 06.04.18
Akceptacja zgłoszeń 08.04.18
Wnoszenie opłaty konferencyjnej 22.04.18

 

Opłata konferencyjna

Pracownicy naukowi i praktycy 300 zł
Doktoranci 250 zł
Studenci  170 zł
Studenci
(bez udziału w uroczystej kolacji)
70 zł

Pełna opłata obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, przerwy obiadowe oraz uroczystą kolację.

 

Opłaty prosimy wnosić na konto Uniwersytetu Łódzkiego:

32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

w tytule zapłaty należy koniecznie podać: ZaBaWa z nazwiskiem uczestnika

 

W sytuacji dokonywania płatności z prywatnego konta wystawienie faktury na instytucję jest możliwe jedynie wtedy, gdy w tytule przelewu znajdzie się następująca informacja:

„Konferencja ZaBaWa2018; imię i nazwisko; nazwa reprezentowanej instytucji”.